“Erasmus+KA2 GEOCLIC – Sahil ekosistemlərinin iqlim dəyişikliyinə uyğunlaşması üçün geoməkan mühəndisliyi üzrə yeni kurslar” layihəsi

Avropa İttifaqının “Erasmus+KA2 GEOCLIC – Sahil ekosistemlərinin iqlim dəyişikliyinə uyğunlaşması üçün geoməkan mühəndisliyi üzrə yeni kurslar” layihəsi üzrə Azərbaycan, Türkmənistan və Qazaxıstandan olan tərəfdaşların ilkin görüşü keçirilib. Görüşdə Azərbaycan Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının prezidenti Fəqan Əliyev, BEA-nın vitse-prezidenti Fərhad Əliyev və BEA-nın prezidentinin müşaviri Zöhrabbyli Nuranə  iştirak ediblər. Toplantıda Avropa tərəfdaşları ilə birgə keçiriləcək növbəti görüşə hazırlıq, təqdimatların, layihə ilə bağlı sənədlərin hazırlanması, layihənin icrası ilə bağlı ortaya çıxan və gözlənilən problemlər haqqında müzakirələr aparılıb. Xatırladaq…

“Erasmus + KA2 GEOCLIC – New courses in geospatial engineering for adaptation of coastal ecosystems to climate change”

On 17th March 2021 was arranged the preliminary meeting of partners from Azerbaijan, Turkmenistan and Kazakhstan on the EU project “Erasmus + KA2 GEOCLIC – New courses in geospatial engineering for adaptation of coastal ecosystems to climate change”, which will last until 2023. The meeting was attended by the President of the Azerbaijan International Eco-Energy Academy(IEEA) e Fagan Aliyev, Vice-President of the IEEA Farhad Aliyev and Advisor to the President of the IEEA Zohrabbyli Nurana.…