Azərbaycan Respublikasının davamlı inkişafı: Yaşıl binalar və «Ağıllı» Şəhər konsepti 2020

 

Bakıda keçiriləcək Beynəlxalq konqresin əsas mövzusu kimi “Yaşıl şəhər” konsepti əsas götürüləcəkdir. Bu, istehlak olunan enerjidən, əsasən, ekoloji təmiz və bərpa olunan mənbələrdən alınan enerjidən səmərəli istifadə yolları, tullantıların effektiv idarə olunması, ictimai nəqliyyat sisteminin atmosferə zərərli təsirinin minimuma endirilməsi yolları, su və torpaq resurslarının optimal istifadəsi vasitəsi ilə şəhərin dayanıqlı inkişaf yollarının müzakirəsini nəzərdə tutur.

Ayrıca, keçiriləcək konqresin əsas məqsədi düzxətli iqtisadiyyatın (xammal-istifadə-tullantı) dağıdıcı təsirini aradan qaldırmaq üçün tətbiq edilən dairəvi iqtisadiyyat inkişaf modelinin ekoloji aspektlərini ictimaiyyətin nəzərinə çatdırmaqdır. Bundan əlavə, Konqresdə təbii resurs ehtiyatlarının səmərəli istifadəsinə yönələcək bir elmi proqrama əsaslanan qabağcıl texnologiyalar vasitəsilə tullantıların daha da səmərəli idarə edilməsi yolları və gələcək strategiyaları irəli sürmək nəzərdə tutulur.

Həmçinin, Konqresin məqsədi iqlim dəyişikliyi problemi, Paris razılaşmasının öhdəlikləri və enerjiəsaslı iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, Xəzər dənizinin çirklənməsi problemləri, ekoloji mədəniyyətin təbliğinin genişləndirilməsi üsülları haqqda məlumat irəli sürmək və cəmiyyətin diqqətini vurğulanan məsələlərə yönəltməkdir.

Konfransda iştirak edəcək spikerlər sadalanan mövzulara aid innovativ fikir və problemlərin həll yollarını təqdim edəcəklər.

Konqresin cədvəli (pdf üçün klikləyin)

Konqresin hədəfləri:

 • Yaşıl binaların və «ağıllı» şəhərlərin salınmasında dünya təcrübəsi barədə fikir mübadiləsi aparmaq üçün platforma təmin etmək;
 • Həm dövlət, həm də özəl sektorları əhatə edən innovasiya siyasəti, yeni strategiyalar və yaradıcı proqramlar təklif etməklə yaşıl binaların və ağıllı şəhərin salınması ətrafında qərar qəbul edənlər arasında təcil yaratmaq;
 • Yaşıl binaların və «ağıllı» şəhər təcrübəsini və yeni texnologiyaların tətbiqini təşviq etmək;
 • İştirakçılara ünsiyyət və kollaborativ imkanlar üçün forum təklif etmək;
 • Regional əməkdaşlığın gücləndirilməsi üsullarını və mexanizmlərini müzakirə etmək imkanlarını yaratmaq.

  Kimlər üçün faydalı ola bilər?

  • Yeni iqtisadiyyatın – yaşıl biznes hərəkatına rəhbərlik edən qlobal və regional şirkətlər;
  • Hökumət qurumlarının əməkdaşları və yerli hökumət rəsmiləri;
  • Beynəlxalq Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının nümayəndələri;
  • Özəl şirkətlər və sənaye əməkdaşlığında biznes birlikləri imkanlarını araşdıran şəxslər;
  • Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə mütəxəssislər, memarlar, mühəndislər, landşaft dizaynerləri və şəhərsalma üzrə ekspertlər;
  • Təbii ehtiyatların qorunması və əməyin inkişafı ilə məşğul olan yerli QHT-n işçıləri.