DEPARTMENT OF INTEGRATION OF RENEWABLE ENERGY SORUCES TO ELECTROENERGETIC SYSTEM

                    Bərpa Olunan Enerji Mənbələrinin (BOEM)                Elektroenergetika Sisteminə (EES) inteqrasiyası                                                                Departamenti.                                                                              İş Planı:     Problemə baxış:                                  – Bərpa Olunan Enerji Mənbələrinin                Elektroenergetika Sisteminə inteqrasiyasında      problemlər və qarşılayacaq tədbirlər.         Nəzəri məsələlər:                                     – EES-də tezliyin tənzimlənməsində BOEM-in təsiri;                                     – EES-də gərginliyin tənzimlənməsində BOEM-in təsiri;                                     – EES-də BOEM-nin elektrik enerjisinin keyfiyyət                                          parametrlərinə göstərəcəyi təsirlər.                    III. Praktiki araşdırmalar:  Yeni Yaşma külək…

New Achievement

April 8, 2022, “Caucasus Media” Public Union awarded Professor Fagan Aliyev, Head of the Department of Ecology of AUAC, President of the International  Ecoenergy Academy, with the KHARI BULBUL diploma, a symbol of Karabakh, and the “Nizami Ganjavi” medal dedicated to the 880th anniversary of Nizami Ganjavi.