DEPARTMENT OF INTEGRATION OF RENEWABLE ENERGY SORUCES TO ELECTROENERGETIC SYSTEM

                    Bərpa Olunan Enerji Mənbələrinin (BOEM)                Elektroenergetika Sisteminə (EES) inteqrasiyası                                                                Departamenti.                                                                              İş Planı:     Problemə baxış:                                  – Bərpa Olunan Enerji Mənbələrinin                Elektroenergetika Sisteminə inteqrasiyasında      problemlər və qarşılayacaq tədbirlər.         Nəzəri məsələlər:                                     – EES-də tezliyin tənzimlənməsində BOEM-in təsiri;                                     – EES-də gərginliyin tənzimlənməsində BOEM-in təsiri;                                     – EES-də BOEM-nin elektrik enerjisinin keyfiyyət                                          parametrlərinə göstərəcəyi təsirlər.                    III. Praktiki araşdırmalar:  Yeni Yaşma külək…