DEPARTMENT OF INTEGRATION OF RENEWABLE ENERGY SORUCES TO ELECTROENERGETIC SYSTEM

                    Bərpa Olunan Enerji Mənbələrinin (BOEM)                Elektroenergetika Sisteminə (EES) inteqrasiyası                                                                Departamenti.                                                                              İş Planı:     Problemə baxış:                                  – Bərpa Olunan Enerji Mənbələrinin                Elektroenergetika Sisteminə inteqrasiyasında      problemlər və qarşılayacaq tədbirlər.         Nəzəri məsələlər:                                     – EES-də tezliyin tənzimlənməsində BOEM-in təsiri;                                     – EES-də gərginliyin tənzimlənməsində BOEM-in təsiri;                                     – EES-də BOEM-nin elektrik enerjisinin keyfiyyət                                          parametrlərinə göstərəcəyi təsirlər.                    III. Praktiki araşdırmalar:  Yeni Yaşma külək…

Prof.Dr. Rashad Abaszade

Department of Innovation Research   The Department is engaged in the development and implementation of energy-saving technologies for alternative and sustainble energy resources, working out new materials for solar cells,  design wind and water installations for energy. These studies are conducted taking into account the recent advances. The Department collaborates with universities in USA, Germany, Belarus, Ukraine, Moldova, Hungary, Turkey, and India. In the Department, there are 11 employees, including 8 PhDs. The Department consists…